DANS/RÖRELSETERAPI

Dans/rörelseterapi för alla åldersgrupper.


Dans- och rörelseterapi – internationellt Dance/Movement Therapy (DMT) och i Sverige även ”dansterapi” – är en kroppsinriktad terapiform och tillsammans med bild- och musikterapi en konstnärlig terapiform. I dans/rörelseterapi används dans och rörelse psykoterapeutiskt inom bland annat psykiatrin, rehabilitering, habilitering, samt vid vanligt förekommande tillstånd och symtom som till exempel livskriser, trauma, sorg, ångest, depressioner, långvarig smärta.

Dans/rörelseterapi är:

  • Holistisk: fysisk och psykologisk nivå integreras.
  • Upplevelsebaserad: dans/rörelseterapi är i en upplevelsebaserad terapiform (som även t ex Acceptance & Commitment Therapy).
  • Resiliensorienterad: ökar individens resiliens genom att utveckla och stärka ”somatiska resurser”, till exempel att att genom rörelser och andning reglera fysiologisk arousal och hitta lugn, trygghet eller styrka. Dans/rörelseterapi kan till exempel öka känslan av att kunna påverka och äga sin kropp, öka fysisk rörlighet och flexibilitet i rörelsemönster/beteende, öka självkänsla.
  • Kreativ: skapande och kreativitet används för att stärka individens resiliens och också den psykologiska flexibiliteten.
  • Integrativ: I dans/rörelseterapi integreras “bottom-up” processer med ”top-down” processer. ”Bottom – up” innebär att utgå ifrån kroppsliga förnimmelser och rörelser. (Top-down” är det dominerande arbetssättet i de flesta psykoterapiriktningar). Dans/rörelseterapi är även ett sätt att komma åt procedurell inlärning. Procedurell inlärning leder till vanor som blir automatiska sätt att fungera, vilket sparar individens resurser, men kan också bli otillfredsställande repetitiva mönster i sätt att relatera till sig själv, andra och omvärlden. I dans/rörelseterapi (som även i sensomotorisk psykoterapi) kan det “somatiska narrativet” – till exempel individens rörelsemönster- utforskas och nya mer flexibla och medvetna möjligheter kan utvecklas.
  • Stabiliserande: ett mål kan vara till exempel att utveckla förmågan att lyssna på och tolka kroppens signaler och öka regleringsförmåga/ återställa fysiologisk dysreglering i nervsystemet. Olika regleringssvårigheter är mycket vanligt förekommande vid psykologiska/psykiatriska symtom.

Vårdguiden om dansterapi:
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling–hjalpmedel/behandlingar-vid-psykiska-sjukdomar-och-besvar/dansterapi-kan-ge-okad-livsgladje/


Dans- och rörelseterapi fick ett uppsving efter andra världskriget och har länge använts bland annat i behandling av trauma. Dans/rörelseterapi en utvecklad terapiform i många länder men i Sverige en relativt ny behandlingsform. Utbildningens längd och innehåll har varit varierande.
På Studio MindMoves sker dans/rörelseterapi under psykologlegitimation och psykoterapeutlegitimation. Johanna är utbildad på Danshögskolan i Stockholm, (dansterapeututbildningen i omfattningen Magisterexamen 120 p). För dig som inte söker behandling utan personlig utveckling genom dans och rörelse (som också kan ha terapeutisk effekt), finns sessioner orienterade på friskvård och hälsa.

OM DANS/RÖRELSETERAPI FÖR TRAUMATISERADE KVINNOR
Johanna har sedan 2015 arbetat med dans/rörelseterapigrupper för komplext traumatiserade flyktingar (kvinnor) med långvariga smärtor. Erfarenheten och utvärderingarna från deltagare har varit mycket positiva, bland annat:
upplevd minskad isolering, ökad socialt stöd och trygghet i gruppen och ökad känsla av att äga sin kropp.

Sessionerna innehåller bland annat
etablerande av trygghet,
ledd uppvärmning med integrerad psykoedukation,
stablliserings- och regleringsövningar, t ex andningsövningar i rörelse,
kroppsmedvetenhet, kroppskanning,
stärkande övningar (empowerment),
pröva nya rörelser och sätt att uttrycka sig icke-verbalt,
hitta/tillåta sensationer och spectrum av känslor genom rörelse/dans,
sätt att reglera hypo- eller hyperarousal,
self-compassion och självomhändertagande.
Varje session innehåller också en del där deltagarna har möjlighet att leda och bli speglade i improviserad rörelse.