DANS/RÖRELSETERAPI


Dans- och rörelseterapi – internationellt Dance/Movement Therapy (DMT), ofta förkortat till ”dansterapi” – är en kroppsinriktad terapiform och tillsammans med bild- och musikterapi en konstnärlig terapiform. DMT innebär psykoterapeutisk användning av dans och rörelse för att främja integrering av individen psykiskt, fysiskt och socialt. DMT är en terapiform som använder kroppens och rörelsens resurser tillsammans med kreativa och skapande processer i läkande syfte. DMT passar alla åldersgrupper och kräver inte några förkunskaper inom dans/rörelse. Några vanliga sökorsaker är stressrelaterad problematik, trauma, sorg, depression, problem med självkänsla eller kroppsuppfattning, ätstörningar, anknytningsrelaterad problematik, social fobi, rörelserädsla.

Dans/rörelseterapi är:

  • Resiliensorienterad och stabiliserande: ökar individens motståndskraft genom att utveckla och stärka ”somatiska resurser”, till exempel att att genom rörelser och andning reglera fysiologisk aktivering och hitta lugn, trygghet eller styrka. Dans/rörelseterapi kan till exempel öka känslan av att kunna påverka och äga sin kropp, öka fysisk rörlighet och flexibilitet i rörelsemönster/beteende, öka självkänsla. Ett mål kan vara till exempel att utveckla förmågan att lyssna på och tolka kroppens signaler och öka regleringsförmåga/ återställa fysiologisk dysreglering i nervsystemet. Olika regleringssvårigheter är mycket vanligt förekommande vid psykologiska/psykiatriska symtom.
  • Upplevelsebaserad och kreativ: skapande och kreativitet används bland annat för att stärka individens motståndskraft och öka den psykologiska flexibiliteten.
  • Integrativ bottom-up/top-down: I dans/rörelseterapi integreras “bottom-up” processer med ”top-down” processer. ”Bottom – up” innebär att utgå ifrån kroppsliga förnimmelser och rörelser. Dans/rörelseterapi är även ett sätt att komma åt våra automatiska sätt att fungera till exempel rörelsemönster och repetitiva mönster i sättet att relatera till sig själv, andra och omvärlden. I dans/rörelseterapi (som även i sensomotorisk psykoterapi) kan det “somatiska narrativet” – till exempel individens rörelsemönster- utforskas och nya mer flexibla och medvetna möjligheter kan utvecklas.

Vårdguiden om dansterapi:
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling–hjalpmedel/behandlingar-vid-psykiska-sjukdomar-och-besvar/dansterapi-kan-ge-okad-livsgladje/

Dans- och rörelseterapi har länge använts bland annat i behandling av trauma. Dans/rörelseterapi en utvecklad terapiform i många länder. Det går att läsa mer på www.eadmt.com .


På Studio MindMoves sker dans/rörelseterapi under psykologlegitimation och psykoterapeutlegitimation. Läs gärna under ”psykoterapi” om sekretess och journalföring. Johannas utbildning i dans/rörelseterapi är från Danshögskolan i Stockholm i omfattningen Magisterexamen 120 p.
För dig som inte söker behandling/terapi finns sessioner orienterade på friskvård.

Om DMT i grupp för kvinnor med komplex trauma och smärta
Johanna har sedan 2015 arbetat med dans/rörelseterapigrupper för komplext traumatiserade kvinnor med långvariga smärtor. Erfarenheten och utvärderingarna från deltagare har visat bland annat:
upplevd minskad isolering, ökad socialt stöd, ökad känsla av trygghet och upplevelse av att ”äga sin kropp”. Sessionerna innehåller bland annat etablerande av trygghet, ledd uppvärmning med kroppsmedvetenhet, integrerad psykoedukation, stabiliserings- och regleringsövningar, t ex andningsövningar i rörelse, stärkande övningar (empowerment), kreativt utforska nya rörelser och sätt att uttrycka sig icke-verbalt, utforska sensationer och känslor genom rörelse/dans, self-compassion och självomhändertagande.