DANS & YOGA

Bild: Anders Hammar

Enskilda sessioner som friskvård (till exempel om du har friskvårdsbidrag genom ditt arbete). För gruppklasser i dans kontakta info@mindmoves.se för mer information.

  • kroppsmedvetenhet
  • medveten närvaro
  • parasympatisk stimulering
  • öka medvetenhet om sitt sätt att röra dig, utveckla dina rörelsemönster, och uttryck genom dans
  • utveckla mer positiv kroppsuppfattning, ökad självkänsla
  • kreativitet och skapande

YOGA
Kontakta gärna info@mindmoves.se för senaste uppdateringar.

Bokning och frågor:
info@mindmoves.se eller genom våra kanaler på Instagram eller Facebook