DANS & YOGA

Enskilda sessioner som friskvård (till exempel om du har friskvårdsbidrag genom ditt arbete).

  • kroppsmedvetenhet
  • mindfulness i rörelse
  • öka medvetenhet om sitt sätt att röra dig, utveckla dina rörelsemönster, och uttryck genom rörelse och dans
  • utveckla mer positiv kroppsuppfattning, ökad självkänsla
  • kreativitet och skapande

YOGA
Kontakta gärna info@mindmoves.se för senaste uppdateringar.


Bild: Anders Hammar