OM

Johanna Jokela
Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, dans/rörelseterapeut,
danslärare, dansare, yogainstruktör

UTBILDNING (BEHANDLING):
Psykologprogrammet, Uppsala universitet
Psykoterapeutprogrammet med inriktning kognitiv beteendeterapi, Stockholms universitet 2010-2013
Dans/rörelseterapeututbildning (Master of Arts, Danshögskolan 2006-2010, inkl. ”steg 1” i psykodynamisk psykoterapi
Sensomotorisk psykoterapi, (Sensorimotor Psychotherapy Institute, Level 1)
Traumafokuserad KBT (TF-KBT för barn och unga)
EMDR
Familjeterapi


Utbildningar utanför Sverige:
University of Oregon, USA
Universidad Complutense de Madrid, Spanien
Open University, Åbo/Turku Finland

BODY-MIND/MOVEMENT/DANS:

  • Anatomy Trains in Motion, Axelsons gymnastiska Institut, 2019. A resource-oriented education that focuses on the qualities of Thomas W. Myers’ Anatomy Trains concept that enhance everyday functionality and vitality as well as somatic resourcefulness; therefore self-healing.
  • Skapande Dans 1 och 2, Stockholms Musikpedagogiska institut 2018-2019. Kroppen som instrument och uttrycksmedel, rummet som skapande plats i den sceniska gestaltningen, tid och kraft dynamiska hjälpmedel, gruppen som koreografisk möjlighet. Danspedagogik med inriktning på skapande dans och dans som konstform. Koreografiska redskap som främjar skapande och utforskande förmågor i dans. Dansimprovisation och komposition.
  • Movement Mapping, 2019 (Justin Wolfer, Rise Yoga & Movement Arts Center). A system of yoga and movement training aimed at developing neuromuscular communication: Parasympathetic stimulation practices, retraining the neuromuscular system, everyday essentials, rebuilding movement vocabulary, optimizing mind-body connectivity through task oriented training, creating mobility and physical autonomy in every join, tructural balance/tensegrity.
  • Global Yoga grundutbildning, certifierad 2018
  • Dance. University of Oregon, USA
  • Body Fundamentals, (based on Bartenieff Fundamentals ”to facilitate functional, expressive and efficient movement experiences.” ) UofO, USA
  • Dance & Folk Culture, UofO, USA
  • Tränad/utbildad i ett stort antal dansformer i olika länder och städer, bl a New York.
  • Lång erfarenhet av dansundervisning, i egen skola sedan 2011.
  • Koreografi inom latinamerikanska danser.


ARBETE (BEHANDLING)
Lång erfarenhet av behandlingsarbete inom vuxen och barnpsykiatri inklusive omfattande erfarenhet av traumabehandling på flera specialistmottagningar:

Röda Korsets Center för torterade flyktingar. Komplex traumatisering relaterad till krig, tortyr och flykt. Individuellt anpassad psykoterapi och integrativ traumabehandling. Dans/rörelseterapi-grupper för kvinnor med komplex traumatisering och långvarig smärta sedan 2015. Traumasensitiv yoga.

BUP Traumaenhet. Specialistmottagning för barn och familjer med traumatisering efter sexuella övergrepp, omsorgssvikt, våld i familjen.
BUP Lunden, specialistmottagning. Ensamkommande unga och familjer med komplex traumatisering.
Barn- och ungdomspsykiatrin öppenvård (Botkyrka och Kungsholmen): behandling (individuell- & familj- och gruppbehandling) samt psykologutredningar.