OM

Johanna Jokela
Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, dans/rörelseterapeut, danslärare, yogainstruktör

UTBILDNING (BEHANDLING):
Psykologprogrammet, Uppsala universitet, legitimation 2007
Psykoterapeutprogrammet med inriktning kognitiv beteendeterapi, Stockholms universitet 2010-2013
Dans/rörelseterapeututbildning (Master of Arts, Danshögskolan 2006-2010, inkl. ”steg 1” i psykodynamisk psykoterapi
Sensomotorisk psykoterapi, (Sensorimotor Psychotherapy Institute, Level 1)
Traumafokuserad KBT (TF-KBT för barn och unga)
EMDR
Familjeterapi


Utbildningar utanför Sverige:

University of Oregon, USA, Universidad Complutense de Madrid, Spanien, Open University, Åbo/Turku Finland

ARBETE (BEHANDLING)
Lång erfarenhet av behandlingsarbete inom vuxen och barnpsykiatri inklusive omfattande erfarenhet av traumabehandling på flera specialistmottagningar: Röda Korsets Center för torterade flyktingar: Komplex traumatisering relaterad till krig, tortyr och flykt. Individuellt anpassad psykoterapi och integrativ traumabehandling. Dans/rörelseterapi-grupper för kvinnor med komplex traumatisering och långvarig smärta. Traumasensitiv yoga. BUP Traumaenhet: Specialistmottagning för barn och familjer med traumatisering efter sexuella övergrepp, omsorgssvikt, våld i familjen. BUP Lunden: specialistmottagning för ensamkommande unga och familjer med komplex traumatisering. Barn- och ungdomspsykiatrin öppenvård (Botkyrka och Kungsholmen): behandling (individuell- & familj- och gruppbehandling) samt psykologutredningar.

BODY-MIND/MOVEMENT/DANS:

  • Klein technique, två kurser, Uniarts. ”The mission of Klein Technique™ is to teach people, dancers and non-dancers, to move properly through connecting their bodies to the floor, to the space, and to its many parts, to form a formidable whole. We are working with, and are interested in deep changes in each individual’s movement patterns, which will become integrated, into their entire being. The goal is to teach movement from an individual perspective of internal knowing and understanding.”
  • Anatomy Trains in Motion, Axelsons gymnastiska Institut, 2019. ”A resource-oriented education that focuses on the qualities of Thomas W. Myers’ Anatomy Trains concept that enhance everyday functionality and vitality as well as somatic resourcefulness; therefore self-healing.”
  • Skapande Dans 1, 2 och 3. Stockholms Musikpedagogiska institut 2018-2019 och 2021. Kroppen som instrument och uttrycksmedel, rummet som skapande plats i den sceniska gestaltningen, tid och kraft dynamiska hjälpmedel, gruppen som koreografisk möjlighet. Danspedagogik med inriktning på skapande dans och dans som konstform. Koreografiska redskap som främjar skapande och utforskande förmågor i dans. Dansimprovisation och komposition. Koreografi, kropp och identitet.
  • Movement Mapping, 2019 (Justin Wolfer, Rise Yoga & Movement Arts Center). A system of yoga and movement training aimed at developing neuromuscular communication: Parasympathic stimulation practices, retraining the neuromuscular system, everyday essentials, rebuilding movement vocabulary, optimizing mind-body connectivity through task oriented training, creating mobility and physical autonomy in every joint, structural balance/tensegrity.
  • Global Yoga grundutbildning, certifierad 2018
  • Dance. University of Oregon, USA
  • Body Fundamentals, (based on Bartenieff Fundamentals ”to facilitate functional, expressive and efficient movement experiences.” ) UofO, USA
  • Dance & Folk Culture, University of Oregon, USA