OM

Johanna är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, utbildad dans/rörelseterapeut, dans- och yogainstruktör m m.

Specialområden: 

  • Behandlingar som kombinerar bottom-up och top-down processer i behandling. Bottom-up: att utgå ifrån kroppen (t ex förnimmelser, rörelser) och utveckla förmågan att lyssna på kroppen. Till exempel att arbeta med att återställa fysiologisk dysreglering i nervsystemet.  Top-down: det dominerande arbetssättet i de flesta (bland annat beteendeorienterade, kognitivt orienterade samt psykodynamiskt orienterade) samtalsterapier.
  • Traumabehandling (posttraumatiskt stressyndrom samt komplext posttraumatiskt stressyndrom). Van att arbeta med personer i alla åldrar utsatta för sexuella övergrepp.
  • Stress, ångestproblematik, sorg, depression, utmattning kombinerade med somatiska tillstånd t ex långvarig smärta

UTBILDNING (BEHANDLING):
Psykologprogrammet, Uppsala universitet
Psykoterapeutprogrammet med inriktning kognitiv beteendeterapi, Stockholms universitet 2010-
2013
Dans/rörelseterapeututbildning (Master of Arts, Danshögskolan 2006-2010, inkl. ”steg 1” i
psykodynamisk psykoterapi
Sensomotorisk psykoterapi, (Sensorimotor Psychotherapy Institute, Level 1)

Kortare utbildningar inom behandling bl. a. Traumafokuserad KBT och familjeterapi.
Kurser vid University of Oregon, USA, Universidad Complutense de Madrid, Spanien
och Åbo/Turku Finland.

UTBILDNING (BODY-MIND/MOVEMENT):
Anatomy Trains in Motion, Axelsons gymnastiska Institut, 2019
Skapande Dans, Stockholms Musikpedagogiska institut 2018-2019
Movement Mapping, 2019
Global Yoga grundutbildning, certifierad 2018
Dance, Body Fundamentals, Dance & Folk Culture. University of Oregon, USA

ARBETE (behandling)
Många år inom specialistpsykiatrin och specialistmottagningar med fokus på traumabehandling.
Röda Korsets Center för torterade flyktingar (framför allt vuxna med komplex traumatisering
relaterad till krig och tortyr). Individuell integrativ traumabehandling med holistiskt synsätt och
teamarbete. Gruppbehandlingar: dans/rörelseterapi-grupper med kvinnor med komplex
traumatisering och långvarig smärta samt traumasensitiv yoga.
BUP Traumaenhet (framför allt barn och familjer med traumatisering efter sexuella övergrepp,
omsorgssvikt, våld). Individuellt barn och föräldrar samt gruppbehandlingar.
BUP Lunden (tidigare Flyktingenhet. Framför allt ensamkommande unga och familjer med komplex
traumatisering.)
Tidigare på flera mottagningar inom barn- och ungdomspsykiatrin, bl a behandling och
psykologutredningar.

ARBETE (dans, rörelse, friskvård)
Enskild firma/ skola inom dans, rörelse och friskvård sedan 2011.

Undervisning i dans, rörelse, yoga. Koreografi.

MEDLEM
Medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna samt Svenska Föreningen för Dansterapi