OM

Johanna är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, dans/rörelseterapeut, danslärare, dansare, yogainstruktör

UTBILDNING (BEHANDLING):
Psykologprogrammet, Uppsala universitet
Psykoterapeutprogrammet med inriktning kognitiv beteendeterapi, Stockholms universitet 2010-
2013
Dans/rörelseterapeututbildning (Master of Arts, Danshögskolan 2006-2010, inkl. ”steg 1” i
psykodynamisk psykoterapi
Sensomotorisk psykoterapi, (Sensorimotor Psychotherapy Institute, Level 1)

Kortare utbildningar inom behandling bland annat Traumafokuserad KBT och familjeterapi.


Utbildningar utanför Sverige:
University of Oregon, USA
Universidad Complutense de Madrid, Spanien
Open University, Åbo/Turku Finland

UTBILDNING (BODY-MIND/MOVEMENT/DANS):

 • Anatomy Trains in Motion, Axelsons gymnastiska Institut, 2019. A resource-oriented education that focuses on the qualities of Thomas W. Myers’ Anatomy Trains concept that enhance everyday functionality and vitality as well as somatic resourcefulness; therefore self-healing.
 • Skapande Dans 1 och 2, Stockholms Musikpedagogiska institut 2018-2019. Kroppen som instrument och uttrycksmedel, rummet som skapande plats i den sceniska gestaltningen, tid och kraft dynamiska hjälpmedel, gruppen som koreografisk möjlighet. Danspedagogik med inriktning på skapande dans och dans som konstform. Koreografiska redskap som främjar skapande och utforskande förmågor i dans. Dansimprovisation och komposition.
 • Movement Mapping, 2019 (Justin Wolfer, Rise Yoga & Movement Arts Center). A system of yoga and movement training aimed at developing neuromuscular communication: Parasympathetic stimulation practices. Retraining the neuromuscular system. Everyday Essentials protocols. Rebuilding movement vocabulary with a simple yet diverse assortment of locomotive patterns. Optimizing mind-body connectivity through task oriented training. Creating mobility and physical autonomy in every joint through targeted strength and mobility protocols utilizing the Progressive Overload Principle. Structural balance/tensegrity.
 • Global Yoga grundutbildning, certifierad 2018
 • Dance, Body Fundamentals, Dance & Folk Culture. University of Oregon, USA
 • Erfaren som danslärare och utbildad i ett stort antal dansformer (contemporary, klassisk balett, latinamerikanska danser för att nämna några).

ARBETE (BEHANDLING)
Specialistpsykiatri och specialistmottagningar med fokus på traumabehandling.


2015-2020 Röda Korsets Center för torterade flyktingar. Framför allt vuxna med komplex traumatisering
relaterad till krig och tortyr.

 • Psykoterapi & individuell integrativ traumabehandling med holistiskt synsätt och teamarbete.
 • Gruppbehandlingar: dans/rörelseterapi-grupper för kvinnor med komplex
  traumatisering och långvarig smärta sedan 2015.
 • Traumasensitiv yoga.


BUP Traumaenhet. Specialistmottagning: framför allt barn och familjer med traumatisering efter sexuella övergrepp, omsorgssvikt, våld. Individuellt barn och föräldrar samt gruppbehandlingar.
BUP Lunden (tidigare Flyktingenhet). Specialistmottagning. Framför allt ensamkommande unga och familjer med komplex traumatisering.
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP Kungsholmen och BUP Botkyrka), bl a behandling (individuell- & familj- och gruppbehandling) samt psykologutredningar.

DANS, RÖRELSE, FRISKVÅRD
Skola/företag inom dans, rörelse och friskvård sedan 2011.

Undervisning i dans, rörelse, yoga. Koreografi.

MEDLEM
Medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna samt Svenska Föreningen för Dansterapi