PSYKOTERAPI

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för olika behandlingsmetoder som är grundade i psykologisk vetenskap.

Psykoterapi är en form av psykologisk behandling som börjar med bedömningssamtal för kartläggning, bedömning och gemensam målformulering.

Johanna är utbildad i och arbetar med följande metoder (läs mer under rubriken “OM” i huvudmenyn).

Kognitiv beteendeterapi (KBT) inklusive Acceptance & Commitment therapy (ACT)
Dans/rörelseterapi (Dance/Movement Therapy, DMT)
Sensorimotor Psychotherapy (SP)
(www.sensorimotorpsychotherapy.org)