PSYKOTERAPI

Psykoterapi är en form av psykologisk behandling som börjar med bedömningssamtal för kartläggning, bedömning och gemensam målformulering. Psykoterapi innebär ett systematiskt och metodstyrt arbete.

För att boka ett första besök eller för mer information skicka gärna ett mail till: info@mindmoves.se

  • Specialisering: traumabehandling, komplex traumatisering samt kroppsinriktat psykoterapeutiskt arb
  • Problematik som till exempel depression, ångest, socialfobi, problem med självkänsla eller kroppsbild, utmattning, långvarig smärta, traumatiska upplevelser, regleringssvårigheter etc
  • Tar emot vuxna, ungdomar, barn

  • Sensorimotor Psychotherapy (SP)
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing),
  • Dans/rörelseterapi (Dance/Movement Therapy, DMT)
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT/CBT), Traumafokuserad KBT (TF-KBT)
  • Acceptance & Commitment therapy (ACT)

Om legitimation, sekretess och journalföring:

LEGITIMERAD PSYKOLOG: Den legitimerade psykologen har en akademisk utbildning som är vetenskapligt förankrad och ett direkt patientansvar bland annat med ansvar för utredning, diagnostik, behandling och pedagogiska insatser (såsom exempelvis hälsofrämjande och förebyggande insatser) inom det psykologiska fältet.

LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT: Även psykoterapeut är en skyddad titel ifrån socialstyrelsen. Psykoterapeuter har en grundexamen, (till exempel psykolog, socionom eller psykiatriker), grundutbildning inom psykoterapi, vidareutbildning inom psykoterapi samt arbetslivserfarenhet.

PERSONUPPGIFTER SOM LAGRAS I JOURNALEN: personuppgifter lagras i journalen enligt patientdatalagen (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, faktureringsuppgifter och journalanteckningar).

SEKRETESS: psykologer och psykoterapeuter har tystnadsplikt. I vissa situationer hävs detta. Om man får kännedom om, eller misstänker att ett barn far illa, är man som psykolog skyldig att anmäla det till socialnämnden.