PSYKOTERAPI

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för olika behandlingsmetoder som är grundade i psykologisk vetenskap. Psykoterapi är en form av psykologisk behandling som börjar med bedömningssamtal för kartläggning, bedömning och gemensam målformulering. Psykoterapi innebär ett systematiskt och metodstyrt arbete.

Johanna är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och utbildad dans/rörelseterapeut. Mer om utbildning och erfarenhet under rubriken “OM” i huvudmenyn. Johanna specialiserar sig på:

  • Traumabehandling (posttraumatiskt stressyndrom samt komplext posttraumatiskt stressyndrom)
  • Van att arbeta med personer utsatta för sexuella övergrepp (alla åldrar)
  • Stress, ångestproblematik, sorg, depression, utmattning, långvarig smärta, etc.
  • Integrativa behandlingar som kombinerar bottom-up och top-down processer Med bottom-up menas metoder som utgår ifrån ”kroppen” (t ex förnimmelser och rörelser, implicita minnen). Till exempel traumatiska minnen är lagrade subkortikalt i hjärnan och därför svåra att komma åt med enbart top-down orienterade metoder dvs med hjälp av verbalt språk och tänkande (kortikala processer).


Johanna är utbildad och erfaren bland annat i följande metoder

  • Kognitiv beteendeterapi (KBT/CBT) inklusive Traumafokuserad KBT (TF-KBT) och Acceptance & Commitment therapy (ACT)
  • Dans/rörelseterapi (Dance/Movement Therapy, DMT)
  • Sensorimotor Psychotherapy (SP) (www.sensorimotorpsychotherapy.org)

Om legitimation:

LEGITIMERAD PSYKOLOG: I hälso- och sjukvården är det enbart PTP-psykologer och legitimerade psykologer som har rätt att kalla sig psykolog. Legitimationen ska bidra till att den enskilde individen får säker och kompetent vård. Den legitimerade psykologen har en akademisk utbildning som är vetenskapligt förankrad och ett direkt patientansvar bland annat med ansvar för utredning, diagnostik, behandling och pedagogiska insatser (såsom exempelvis hälsofrämjande och förebyggande insatser) inom det psykologiska fältet.

LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT: Även psykoterapeut är en skyddad titel ifrån socialstyrelsen. Psykoterapeuter har en grundexamen, (till exempel psykologprogrammet, socionom eller psykiatriker), grundutbildning inom psykoterapi, vidareutbildning inom psykoterapi samt arbetslivserfarenhet.