PSYKOTERAPI

Psykoterapi är en form av psykologisk behandling som börjar med bedömningssamtal för kartläggning, bedömning och gemensam målformulering. Psykoterapi innebär ett systematiskt och metodstyrt arbete.

För att boka ett första besök eller för mer information skicka gärna ett mail till: info@mindmoves.se

  • Alla åldersgrupper (vuxna och barn)
  • Tar emot det mesta gällande problematik, till exempel depression, ångest, socialfobi, problem med självkänsla eller kroppsbild, utmattning, långvarig smärta, traumatiska upplevelser till exempel sexuella övergrepp.
  • Specialisering: traumabehandling

  • Utbildad i och arbetar i huvudsak (men inte enbart) utifrån följande metoder: Kognitiv beteendeterapi (KBT/CBT) inklusive Traumafokuserad KBT (TF-KBT) , Acceptance & Commitment therapy (ACT), Dans/rörelseterapi (Dance/Movement Therapy, DMT), Sensorimotor Psychotherapy (SP) , EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
  • Somatisk psykologi och kroppsorienterade integrativa behandlingar som kombinerar ”bottom-up” och ”top-down” arbetssätt. Med bottom-up menas metoder som utgår ifrån kroppen (t ex förnimmelser och rörelser, och så kallade implicita minnen). Dessa metoder är särskilt viktiga vid traumabehandling eftersom traumatiska minnen är lagrade i hjärnan på ett sätt som gör att de är svåra att komma åt/bearbeta med hjälp av verbalt språk och tänkande.

Om legitimation, sekretess och journalföring:

LEGITIMERAD PSYKOLOG: I hälso- och sjukvården är det enbart ptp-psykologer och legitimerade psykologer som har rätt att kalla sig psykolog. Legitimationen ska bidra till att den enskilde individen får säker och kompetent vård. Den legitimerade psykologen har en akademisk utbildning som är vetenskapligt förankrad och ett direkt patientansvar bland annat med ansvar för utredning, diagnostik, behandling och pedagogiska insatser (såsom exempelvis hälsofrämjande och förebyggande insatser) inom det psykologiska fältet.

LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT: Även psykoterapeut är en skyddad titel ifrån socialstyrelsen. Psykoterapeuter har en grundexamen, (till exempel psykolog, socionom eller psykiatriker), grundutbildning inom psykoterapi, vidareutbildning inom psykoterapi samt arbetslivserfarenhet.

PERSONUPPGIFTER SOM LAGRAS I JOURNALEN: personuppgifter lagras i journalen enligt patientdatalagen (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, faktureringsuppgifter och journalanteckningar).

SEKRETESS: psykologer och psykoterapeuter har tystnadsplikt. I vissa situationer hävs detta. Om man får kännedom om, eller misstänker att ett barn far illa, är man som psykolog skyldig att anmäla det till socialnämnden.